Photo: Davide Esposito

Lucrezia & Roberto – Please follow this way2015-11-30T20:56:13+01:00
Lucrezia & Roberto – The declaration2015-11-30T21:01:14+01:00
Lucrezia & Roberto – The surprise2015-11-30T20:47:47+01:00
Lucrezia & Roberto – Message in the bottle2015-11-30T20:46:05+01:00
Lucrezia & Roberto – When the sun set2015-11-30T20:44:48+01:00
Lucrezia & Roberto – Lovely bouquet2015-11-30T20:42:01+01:00
Lucrezia & Roberto – Will you marry me?2016-03-29T18:18:08+02:00